Nová studie odhaluje, jak může přiměřená spotřeba vody pomoci vašemu srdci

Nová studie odhaluje, jak může přiměřená spotřeba vody pomoci vašemu srdci

Podle Science Daily se výzkumníci zabývali hladinami sodíku v séru u dospělých ve středním věku a zjistili, že ti s hladinami nad 143 miliekvivalentů na litr měli o 39 % vyšší riziko srdečního selhání než ti s nižšími hladinami. Také vypočítali, že když hladina sodíku v séru vzrostla o pouhý 1 miliekvivalent na litr, riziko rozvoje srdečního selhání se zvýšilo o 5 %. Průměrná hladina sodíku v séru se pohybuje mezi 135 a 146, což naznačuje, že i někdo s normální hladinou sodíku je ohrožen srdečním selháním.

Zatímco vědci varují, že k potvrzení těchto zjištění mohou být vyžadovány další testy v randomizované, kontrolované studii, význam hydratace pro zdraví srdce je již dlouho uznáván. Podle Everyday Health předchozí studie ukázaly, že lidé s vyššími hladinami sodíku v séru měli problémy s levou komorou, hlavní čerpací komorou srdce. Zjištění podnítila kardioložku z Cleveland Clinic Marii Mountisovou, aby nejen pila více vody, ale také omezila příjem soli.Ženy by měly vypít 1,5-2,1 litru vody za den a muži by měli vypít 2-3 litry, podle Science Dаily.